OUDEREN BELANGEN NIJMEGEN
                 (NIET ALLEEN VOOR OUDEREN)                   
  • In de nieuwe samenstelling in de raad maken we ons echt zorgen over hoe de belangen van de ouderen behartigd zullen worden. Helaas was onze campagne tijd als Ouderen Belangen Nijmegen te kort en waren onze financiële middelen te laag om gekozen te worden in de raad. De belangen blijven hetzelfde. We zullen ons inzetten om van af de zijlijn belangrijke onderwerpen aan te dragen en hopen op een groot gehoor voor de helft van alle Nijmegenaren die de komende jaren te maken krijgen met alle facetten van het ouder worden. Iedereen die ook mee wil denken kan contact met ons opnemen en meedoen. info@ouderenbelangennijmegen.nl


Ouderen Belangen Nijmegen is een politieke beweging voor  een ieder, die in een positieve toekomst gelooft.


 

We heten u namens ons allen hartelijk welkom!

Ons motto is: blijven luisteren naar de achterban en dan ook doen. Eerst luisteren en dan ook doen. Niet alleen mooie beloften maar daden in de Gemeente Nijmegen. Waar wij inhoudelijk voor staan, wie we zijn, leest u allemaal op de volgende pagina's. Steunt ook U Ouderen Belangen Nijmegen (OBN) bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018?  U kiest voor u zelf!

info@ouderenbelangennijmegen.nl

Vindt u het ook belangrijk dat:

·      De veiligheid in de woonwijken een hogere prioriteit krijgt?

·      Welvaart meer omgezet wordt naar welzijn?

·      Niet gekort wordt op thuiszorg?

·      65 plussers, maar ook invaliden en echte minima vrij gebruik kunnen maken van openbaar vervoer en musea?

·      Er  meer handhavers komen om storend fietsgedrag en scooters in heel de stad  uit te bannen?

·      In winkelstraten, pleinen en in wijken lange dubbelzijdige banken worden geplaatst als rustpunt en tot bevordering van contacten?

·      Lokaal voor uw belangen stemmen nu belangrijker is dan op landelijke politiek?

·      Nijmegen er niet alleen voor de studenten is, maar voor alle burgers?

·      “Oud = In” en dus ook beter vertegenwoordigd moet zijn in de raad?

·      Gemeente pro actief meewerkt aan het geschikt maken van woningen voor senioren?

Als u het hier ook mee eens bent, stem dan voor U zelf en geef onze beweging Ouderen Belangen Nijmegen uw stem. Met drie zetels in de raad kunnen we voor veel Nijmegenaren veel belangen behartigen. Steun ons want ook jij wordt ouder. Ook jij hebt (groot)ouders. De meeste  Nijmegenaren hebben de komende jaren te maken met: mantelzorger  zijn of worden, met pensioen gaan, willen verhuizen, baan verliezen, achteruitgang in hun welzijn. Helaas is er in de laatste periode hiervoor te weinig aandacht geweest in de raad. Geef ons jullie stem.

Oud = In. Onze site: www.ouderenbelangennijmegen.nl: Stuur uw vragen naar info@ouderenbelangennijmegen.nl.

Stem op lijst 9 en onze namen L.A. Venderbosch, P.J.A. Rutten en W.A. Crum.